Egyéni védőeszközök a munkahelyi baleset megelőzésére!

munkahelyi baleseti kártérítés

munkahelyi baleseti kártérítés

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, a munkahelyi baleset elkerülésére, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a munkáltatók megkövetelik a személyes védőeszközök alkalmazását.  A munkaadóknak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozniuk, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni. A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását, a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök biztosítását. Ha ezek ellenére munkahelyi baleset érte Önt, keresse fel a baleseti-karterites.com oldalt, ahol szakemberek adnak tanácsot az Önt megillető kártérítési összegről!